MgA. Petr Raška

* 12. prosince 1982 v Kyjově.

Studia

2002 - 2007
IPUS - VU, Ostravská univerzita v Ostravě
(akad. mal. Daniel Balabán - malba)

1997 - 2002
SUPŠ Uherské hradiště
(akad. mal. Miroslav Malina - užitá malba)

Ve své tvorbě se zabývám převážně figurativními kompozicemi podané expresivní formou, postupnou stylizací figur, portrétů a krajin se občas dostávám na pomezí abstrakce.

Formálně je v mých věcech cítit vliv symbolismu a jeho spojení s expresí a zájmem o vizualizaci psychických stavů. Ovlivnil mě také informel a abstraktní expresionismus s jeho zájmem o hmotu barvy a spojení nejrůznějších povrchů a materiálů a technik - hranice mezi malbou, kresbou, objektem a grafikou v podstatě nevnímám, jsou pro mě jen technické způsoby řešení hmoty v prostoru (virtuálním nebo reálném).

Obsahová stránka mých prací je inspirována poznatky hlubinné psychologie, vztahu vědomí a nevědomí, Freudovou koncepcí protikladného působení pudu života a pudu smrti, Jungovou naukou o archetypech. Samotné kompozice vznikají značně intuitivně v režimu střídání psychického automatismu a vědomé analýzy a korekce (estetické úpravy a rozpoznání příběhu jednotlivého díla, nesoucí atributy osobního a kolektivního nevědomí). 

Portfolio volné tvorby najdete zde:

https://www.raska-petr.cz