Mužský akt

Mužské tělo bývá spojováno s kultem síly a moci. Herkulovy svaly jsou však jen jednou z podob síly. Michelangelův David představuje vítězství klidu a rozvážné odvahy nad hrubou Goliášovou muskulaturou. Berniniho David odráží kvality mistrů bojových umění, soustředění i uvolnění, hrubá síla je nahrazena švihem - přesným pohybem, síla mysli a těla spolupracující v dokonalém souladu. Rodinův Myslitel, mohutnost intelektu a expresivní síla myšlenek je konkretizována povrchovým napětím svalů. Postava myslitele sedí a je na první pohled v klidu, její ohromná dynamika však vychází zevnitř.

Nahota postavy je odkrytí jednoty mysli a těla. Antičtí sportovci soutěžili nazí jako symbol fyzické a psychické přípravy na sportovní výkon. Lucian Freud maloval akty svých přátel a známých, nepracoval s profesionálními modely, aby obdiv k dokonalému tělu nepřevážil nad psychologií portrétu těla.

Moderní mužský akt by měl zachycovat komplexní osobu člověka, to jak vypadá, jak se cítí, jaké má představy o sobě i o světě, který ho obklopuje.